Kamini Priyakara Sleeveless

Kamini Priyakara Sleeveless

Kamini Priyakara Sleeveless

Regular price ₹ 2,350.00

Kamini handwoven fabric in Priyakara Sleeveless style.