Ketaki Priyakara Sleeveless

Ketaki Priyakara Sleeveless

Ketaki Priyakara Sleeveless

Regular price ₹​ 2,150
Ketaki handwoven fabric in Priyakara Sleeveless style.