Nargis Dilbaro Above Elbow

Nargis  Dilbaro Above Elbow

Nargis Dilbaro Above Elbow

Regular price ₹ 2,825.00
Nargis handwoven fabric in  Dilbaro Above Elbow style.